Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

EFREM 1997 - 2014

Efrem vzw is  in 1997 ontstaan doordat een medewerker van het OCMW van Ieper, de heer Dirk Verschoore, in zijn dagelijkse praktijk merkte dat nogal wat ondernemers in armoede belandden en dat daarvoor geen aangepaste opvang bestond. De vzw is opgericht vanuit een Christelijke inspiratie, met steun van kerkelijke organisaties. Ze is jarenlang in de luwte gegroeid, maar kwam sedert 2012 regelmatig in de media aan bod. Ze was vooral actief in West-Vlaanderen en had haar zetel in Mesen, aan de Franse grens. Efrem sloot met tientallen OCMW's samenwerkingsakkoorden af en bood hen de mogelijkheid om de integrale begeleiding van ondernemers in nood toe te vertrouwen aan specialisten in de materie. Die gingen ofwel aan huis of ze hielden zitdag in een OCMW waar een akkoord mee afgesloten was. Er was een team van hulpverleners in dienstverband, versterkt met vrijwilligers die vooral ingezet werden op materieel werk.
Binnen Efrem was een dienst schuldhulpverlening actief. Die dienst blijft zelfstandig doorgaan onder de naam vzw Schulp en gaat niet mee op in de fusie die tot Dyzo heeft geleid.