Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

De vrijwillige medewerkers

De integrale begeleiding die Dyzo wil bieden aan de duizenden ondernemers die jaarlijks bij ons aankloppen, zou onmogelijk zijn zonder de expertise en belangeloze en onbaatzuchtige inzet van onze vrijwilligers.

Het Dyzo-vrijwilligersnetwerk telt momenteel een 30-tal vrijwillige medewerkers. Vijf van hen zijn ‘kernvrijwilliger’. Net zoals vaste medewerkers begeleiden zij cliënten van A tot Z. De andere vrijwilligers worden ingeschakeld voor deelaspecten van een dossier, in functie van hun kennis, ervaring en interesses.

Onze vrijwilligers zijn hoofdzakelijk gepensioneerde ondernemers, voormalige bankmedewerkers, gepensioneerde boekhouders, maar ook bijvoorbeeld mensen die een psychosociale rol opnemen of administratief werk verrichten.

De Dyzo-vrijwilligers worden vertegenwoordigd door het ‘Vrijwilligersforum’, dat zich buigt over de vrijwilligerswerking en input geeft aan de Raad van Bestuur en de vaste medewerkers.

Dyzo is continu op zoek naar nieuwe geëngageerde vrijwilligers.

Nieuwe vrijwilligers krijgen een meerdaagse basisopleiding, aangevuld met vormingsmomenten naargelang de persoonlijke noden en de evolutie van de wetgeving.

Heb jij een hart voor ondernemers (in nood) en wil je graag Dyzo-vrijwilliger worden? Stuur dan zeker je CV naar info@dyzo.be.