Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Aansprakelijkheid Dyzo

Adviezen
Dyzo verstrekt adviezen en consulten op basis van de haar gekende gegevens zoals meegedeeld door de klant, de wetgeving en heersende rechtspraak op het moment van het advies. Een advies verstrekt met kennis van onvoldoende gegevens, hetzij gewijzigde rechtspraak kan niet tot aansprakelijkheid leiden.
E-mail berichten
E-mails en bijlagen die vertrouwelijke informatie bevatten, kunnen niet gebruikt worden door andere personen dan de geadresseerden. 
De inhoud van per vergissing ontvangen berichten mogen niet gelezen worden, noch openbaar gemaakt worden, evenmin verspreid, vermenigvuldigd aan derden overgemaakt.
Bij foutieve ontvangst wordt verzocht ons daarvan in kennis te stellen en het bericht definitief te verwijderen.
​​​​​​​De e-mail en bijgevoegde bestanden zijn via een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Die controle garandeert echter niet dat ze volledig virusvrij zijn. Dyzo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen in haar e-mailverkeer.