Opleiding: Schrijven van kredietaanvragen voor ondernemingskredieten 24/01/2018

Schrijven van kredietaanvragen voor ondernemingskredieten

U leert om een kredietaanvraag voor ondernemingskredieten te schrijven en samen te stellen op een gestructureerde, gevatte en rationele wijze. U verneemt welke informatie noodzakelijk dient opgenomen te worden, hoe u de (financiële) informatie overtuigend kan formuleren in de terminologie van de bankier, en welke informatie een kredietbeslisser kan toelaten om een gunstige kredietbeslissing te nemen. U verneemt welke criteria banken van belang zijn bij de beoordeling van kredietaanvragen voor ondernemingskredieten, en welke factoren een invloed hebben op de credit rating. Een inzicht in deze beslissingscriteria zal u helpen om geldige en relevante argumenten op te werpen in de kredietaanvraag.

 Vanuit zijn ruim 30 jaar lange ervaring als bankier voor ondernemingen leidt docent Chris Wouters u doorheen de fundamenten van kredietverlening, en geeft met een sprekend voorbeeld invulling aan de vorm en inhoud van een kwaliteitsvolle kredietaanvraag voor ondernemingskredieten.

De cursus wordt interactief opgevat en er wordt zeker voldoende ruimte gelaten voor discussie.

Een template van kredietaanvraag wordt meegegeven en een voorbeeld behandeld

Vragen  en cases kunnen vooraf worden  ingediend bij secretariaat@dyzo .be  (voor 19 december) . Ze zullen  door Dhr. Chris Wouters verwerkt worden  als voorbeeld van kredietaanvraag.  

Deze opleiding gaat door op 24/01/2018 in de Willebroekkaai 37    1000 Brussel vergaderzaal 1.21

Dit tussen 10u00 en 14u00 met een korte lunchpauze en een broodjesmaaltijd aangeboden door Dyzo.

Schrijf u in met onderstaand formulier: