Op de zwarte lijst van je verzekeraar verzeild ?

In 2011 stonden er 179.000 Belgen op die lijst, in 210 waren ze met 173.800 volgens De Standaard. Een (ex-)verzekerde komt op de zwarte lijst terecht als zijn verzekeraar de polis opzegt. In 93 procent van de gevallen gebeurt dat wegens wanbetaling terwijl het in de andere gevallen vooral gaat om grote brokkenmakers die door hun verzekeraar aan de deur worden gezet. Vorig jaar kwamen er 64.000 mensen bij op de zwarte lijst en werden er 58.500 geschrapt. In tien jaar tijd is het aantal nieuwe registraties met 60 procent gestegen. De helft van de registraties op de zwarte lijst zijn het gevolg van voortijdig beëindigde autoverzekeringen. Brandverzekeringen zijn goed voor een derde uit van de registraties.

Wie op de lijst staat, kan zich nog steeds verzekeren. 'Uitsluiten op basis van de lijst mag niet, maar een verzekeraar kan bijvoorbeeld wel beslissen om een hogere polis aan te rekenen.'

 Wat is de zwarte lijst ? De zwarte lijst heet officieel "het RSR-bestand van Datassur". Die bevat de speciale risico's voor de schadeverzekeringen: brand, ongevallen en allerlei risico's, motorrijtuigverzekeringen inbegrepen. Verzekeraars heten je een speciaal risico als je je niet gedraagt als een goede huisvader.
 
Wie komt op de lijst? In totaal zijn er 13 redenen waardoor je als een ‘speciaal risico’ kan worden omschreven. In 95 procent van de gevallen is het te wijten aan een van de volgende redenen:
 • Je hebt een of andere verzekeringspremie niet betaald, ondanks de herinneringen die u werden toegestuurd;
 • Je  hebt verscheidene schadegevallen veroorzaakt of je leed zelf meerdere malen schade;
 • Je hebt een valse verklaring afgelegd bij het sluiten van een verzekeringspolis of naar aanleiding van een schadegeval. In dat geval word je geregistreerd als  een ‘verzwaard risico’.
Welke gegevens staan er op de zwarte lijst?
 • Je naam, voornaam, adres en geboortedatum
 • De reden van de registratie
 • De betrokken verzekeringstak en de hoedanigheid van de geregistreerde persoon (bijvoorbeeld: de verzekerde of begunstigde of bestuurder…) ;
 • De datum van de feiten en van de vaststelling van de feiten die de registratie hebben veroorzaakt;
 • De identificatie van de onderneming die aan de basis ligt van de registratie en het nummer van het betrokken dossier.

Hoelang blijft jouw naam op de lijst staan?

 • Heb je een premie niet betaald, dan blijf je 3 jaar geregistreerd. Geregistreerden kunnen vroeger van de lijst worden geschrapt van zodra de polis is betaald.
 • Als er sprake is van een ‘verzwaard risico’ of aangetoonde fraude blijft jouw naam 10 jaar in het systeem.
 • In alle andere gevallen blijft de naam 5 jaar op de lijst,

Kun je jouw naam laten schrappen van de lijst? Datassur is verplicht je op de hoogte te brengen als je op de lijst wordt ingeschreven. Gelijktijdig zal Datassur je laten weten welke procedure je moet volgen als je jouw gegevens wilt laten verbeteren of laten schrappen. Dat doe je door een brief te sturen naar DATASSUR, De Meeûsquare 29, 1000 BRUSSEL. Voeg bij uw brief ook een kopie toe van beiden kanten van uw identiteitskaart.

Datassur moet binnen de maand reageren. Meent Datassur dat je aanvraag niet gegrond is, dan blijft je naam behouden, maar er zal wel staan dat de registratie betwist is.

Ga je niet akkoord, dan kun je een klacht indienen bij de Ombudsman van de verzekering. Datassur heeft zich ertoe verbonden de aanbevelingen van de Ombudsman met betrekking tot het verbeteren of schrappen van de registraties te volgen. De klacht moet schriftelijk gebeuren ter attentie van de Ombudsman van de verzekering, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

 

Artikel naar : De Tijd, 22/11/2012.