Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Onderneming in moeilijkheden

Categorie:

Gevolgen

  1. Geen uitvoering door schuldeisers - geen vonnis faillissement

    Tijdens de procedure kan de onderneming niet in staat van faillissement verklaard worden. Er kan geen gedwongen uitvoering door gerechtsdeurwaarders meer plaatsvinden met uitzondering van verkoopdagen die werden betekend voorafgaandelijk aan het neerleggen van het verzoekschrift waarvan de verkoop plaatsvindt na de opening. Voor deze verkopen dient de schorsing te worden gevraagd aan de rechtbank. Er zijn weliswaar rechtbanken die deze schorsing niet toekennen zodat met deze schuldeiser alsnog een akkoord dient bereikt te worden omtrent het annuleren van de verkoop.
    Voor nieuwe schulden ontstaan na de opening van de procedure en dienvolgens niet opgenomen in het plan kan uiteraard nog uitgevoerd worden door de betrokken schuldeisers.
    Indien de betalingen opgenomen in het plan niet correct verlopen, kan elke schuldeiser de stopzetting van het voordeel van de afbetalingen uitlokken waardoor de bekomen bescherming wegvalt en ook voor de opgenomen schulden kan worden uitgevoerd en desnoods het faillissement kan worden uitgelokt.