Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Onderneming in moeilijkheden

Categorie:

Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden

 1. Handelsonderzoek

  Het handelsonderzoek is bedoeld om ondernemingen in moeilijkheden de mogelijkheid tot herstel te bieden.
  Indien de rechtbank verneemt dat een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert, wordt een dossier geopend door de “kamer voor ondernemingen in moeilijkheden”
  De griffie van deze kamer verzamelt gegevens van bedrijven die in moeilijkheden verkeren, hetzij :

  • Twee kwartalen zijn onbetaald gebleven bij BTW, Bedrijfsvoorheffing of sociale bijdragen, hetzij 1 kwartaal voor de bijdrage aan RSVZ
  • Veroordelende verstekvonnissen of vonnissen mbt. een onbetwiste schuld
  • Beslagberichten

  Indien de kamer de gegevens als recent en alarmerend beschouwt, wordt een onderzoek opgestart met een drieledig doel :

  • Opsporen ondernemingen in moeilijkheden
  • Bewustmaking van de toestand
  • Aanzetten tot adequate reactie voor herstel en behoud alsook de bescherming van de schuldeisers

  De procedure is strikt vertrouwelijk.
  Een eerste onderzoek gebeurt door de kamer zonder oproeping van de ondernemer met als mogelijkheid een seponering (geen verdere behandeling), hetzij oproeping van de onderneming indien nodig geacht.
  De ondernemer dient in persoon te verschijnen indien gewenst bijgestaan door een persoon naar keuze (boekhouder, advocaat,…). Tijdens die zitting wordt in dialoog besproken welke passende maatregelen eventueel tot een oplossing kunnen leiden.
  De ondernemer kan de kamer verzoeken een bemiddelaar aan te stellen die advies kan verstrekken en de positie van de onderneming terug geloofwaardig kan maken bij de schuldeisers.
  Na afloop van het onderzoek kan de kamer beslissen :

  • Het dossier voorlopig of definitief seponeren
  • Bijkomende inlichtingen opvragen (boekhoudkundige documenten)
  • Het dossier over te maken aan de procureur des konings indien volgens haar de faillissementsvoorwaarden voldaan zijn, hetzij met als doel een gerechtelijke ontbinding
  • Een procedure gerechtelijke reorganisatie aan te raden om tijdelijke bescherming tegen de schuldeisers te bekomen

  Een onderneming met overkomelijke problemen heeft er alle belang bij aan het onderzoek mee te werken om mogelijks via een dialoog de meest geschikte oplossing te ontdekken die kan leiden tot een succes voor de onderneming.