Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Onderneming in moeilijkheden

Categorie:

Het voorbereidend akkoord

 1. Tijdelijke procedure (26.03.21 - 30.06.21)

   Op verzoek van de ondernemer, in te dienen via regsol (digitaal platform), kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank een gerechtsmandataris aanstellen met het oog op het bekomen van een minnelijk akkoord of voor het opstellen van een reorganisatieplan. Er dient aangetoond te worden dat de continuïteit van de onderneming bedreigd is. Het betreft een eenzijdig verzoekschrift waarbij bepaalde stukken dienen gevoegd te worden. De Voorzitter kan een gedelegeerd rechter aanstellen. Dit besluit wordt niet bekendgemaakt.
  De gerechtsmandataris wordt gekozen op grond van hun kwaliteiten en volgens de noodwendigheden van de zaak. De ondernemer kan zelf een zelf de naam van de aan te stellen persoon voorstellen. De gerechtsmandataris brengt verslag uit bij de gedelegeerd rechter.
  De gerechtsmandataris kan onderhandelingen aanvatten met één of meerdere schuldeisers. Hij kan de rechtbank verzoeken, indien nodig, voorwaarden en/of termijnen toe te staan die aangepast zijn aan de noden van de schuldenaar, zelfs indien de schuld via een notariële akte of bij vonnis werd vastgesteld.
  De gerechtsmandataris is als enige gerechtigd om de volmacht van de geraadpleegde schuldeisers te bekomen.
  Op verzoek van de gerechtsmandataris maakt de Voorzitter desgevallend het dossier over aan de Rechtbank indien de goedkeuring van het reorganisatieplan voldoende aannemelijk lijkt. Daardoor geniet de schuldeiser van de bescherming zoals in het kader van een procedure gerechtelijke reorganisatie.
  De ondernemer kan op elk ogenblik afzien van de procedure van “voorbereidend akkoord”.