Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Onderneming in moeilijkheden

Categorie:

Buitengerechtelijk onderhandelen met schuldeisers

 1. Onderhandelen met schuldeisers

  Indien de schuldenlast niet te groot is en het aantal schuldeisers beperkt, kan zonder enige vorm van gerechtelijke procedure succesvol onderhandeld worden met de schuldeisers en / of gerechtsdeurwaarders.
  Zowel het bedrag als het aantal schuldeisers dienen daarbij beperkt te zijn.
  Indien men maandelijks teveel schuldeisers dient af te betalen, bestaat het gevaar dat de schuld bij anderen toeneemt of dat nieuwe schuldeisers ontstaan, hetgeen uiteraard niet de bedoeling kan zijn en bovendien geen oplossing voor de problemen biedt.
  Dezelfde redenering geldt voor het geval het bedrag aan maandelijkse afbetalingen, zelfs aan een beperkt aantal schuldeisers, te hoog wordt.
  De periode van minnelijke regeling zal ook korter zijn dan 60 maand zoals in het kader van een procedure gerechtelijke reorganisatie. De kans dat de schuldeisers akkoord gaan met een herleiding van hun vordering tot ongeveer 50 % en met een periode van afbetaling gedurende 5 jaar is uiterst gering. Ook de overheden, die slechts positief stemmen in het kader van een GRP indien ze als bevoorrechte schuldeiser 100% van hun vordering ontvangen, zullen buitengerechtelijk nooit instemmen met een periode van 5 jaar.
  In sommige gevallen kunnen de schuldeisers overtuigd worden meer toe te staan dan de bedoeling was in het kader van budgetbeheer, hetzij budgetbegeleiding bijvoorbeeld onder begeleiding van Dyzo, waarover hieronder meer.

 2. Budgetbegeleiding

  Een aantal strategische of alle schuldeisers van de klant worden gecontacteerd, er worden afbetalingsplannen onderhandeld in functie van de terugbetalingscapaciteit. Deze betaalafspraken worden  opgevolgd door Dyzo maar de klant staat zelf in voor de betalingen.

 3. Budgetbeheer

  Idem als budgetbegeleiding, maar de onderhandelde betaalafspraken worden uitgevoerd door Dyzo via een derdenrekening. De klant dient te zorgen voor regelmatige provisie op deze derdenrekening.