Ondernemers doen hun voordeel met coaching van Zenitor

De carrièrecoaching voor ondernemers van Zenitor vzw richt zich op personen die voor een belangrijke keuze in hun activiteit als zelfstandig ondernemer of als werknemer staan. De meeste klanten van Zenitor zijn ondernemer, wat bij de meeste loonbaancentra niet het geval is. Zeker ondernemers in moeilijkheden of na een gedwongen stopzetting hebben veel aan dergelijke intensieve persoonlijke begeleiding. Alhoewel een volledig traject een marktwaarde van circa 1000€ vertegenwoordigd, zijn er vaak mogelijkheden om gesubsidieerde trajecten te volgen, waardoor de prijs tot minder dan 100€ kan teruggebracht worden of zelfs herleid wordt tot 0€ Informeer je op www.zenitor.be . Naast carrièrecoaching kan een ondernemer er ook training, bemiddeling en advies bekomen. In 2015 startte Zenitor met gratis webinars waar alle ondernemers hun voordeel mee kunnen doen zonder zich te verplaatsen en wanneer het hun best past. De webinars behandelen de 9 aspecten van het ondernemerschap.

Tot 2014 maakte Zenitor coaching nog deel uit van de vzw Zenitor waar ook de werking van Tussenstap in ondergebracht was. Door de fusie van Tussenstap en Efrem tot vzw Efrem gaat vzw Zenitor zelfstandig verder. Onderlinge verwijzing en gezamenlijke projecten liggen in de lijn van de verwachting.