Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Ondernemen

Categorie:

Sociaal verzekeringsfonds

  1. Aansluiten sociaal verzekeringsfonds

    Elke natuurlijke persoon die, in België, een beroepsactiviteit uitoefent zonder daarbij gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of statuut, wordt beschouwd als “zelfstandige”. Er is in dat geval geen ondergeschikt verband.

    De zelfstandige heeft een  eigen sociaal statuut en een specifieke sociale zekerheidsregeling. Om die reden moet er aangesloten worden bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen naar eigen keuze en daar ieder kwartaal sociale bijdragen betalen. Deze verplichting geldt ook voor de zelfstandigen in bijberoep.  Bij  gebrek zal RSVZ automatisch laten aansluiten bij de Nationale Hulpkas voor Zelfstandigen.

    Elke vennootschap moet  in de drie maanden volgend op de oprichting van de vennootschap aansluiten  bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen De vennootschap zal een jaarlijkse bijdrage betalen die bestemd is voor het sociaal statuut voor zelfstandigen.