Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Ondernemen

Categorie:

Ondernemingsloket

 1. Wat doet het ondernemingsloket

  Een ondernemingsloket is het bevoorrechte aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties.

  Naast de verplichte administratieve formaliteiten kan het ondernemingsloket ook een ruime waaier aan bijkomende diensten aanbieden. Er zijn acht ondernemingsloketten erkend. Ze beschikken over tal van kantoren in het hele land.

  Taken :

  de inschrijving van de handels- en ambachtsondernemingen en van de niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

  de ondernemingen toelaten alle procedures en formaliteiten af te wikkelen die nodig zijn voor de toegang tot hun beroep en alle vergunningsaanvragen af te wikkelen die nodig zijn voor de uitoefening van hun activiteiten;

  de verplichtingen en voorwaarden in verband met de volgende machtigingen controleren:

  de ondernemersvaardigheden, d.w.z. de bewijzen voor de basiskennis bedrijfsbeheer, intersectorale beroepsbekwaamheid en/of sectorale beroepsbekwaamheid voor specifieke activiteiten;

  de machtiging voor ambulante handel;

  de machtiging voor kermisactiviteiten;

  de beroepskaart voor vreemdelingen;

  afleveren van uittreksels uit de KBO;

  het innen voor rekening van de Schatkist van de administratieve rechten die verschuldigd zijn;

  de gegevens van de syndici van verenigingen van mede-eigenaars inschrijven in de KBO;

  erop toezien dat de ondernemingen informatie ontvangen over:

  de te volgen procedures en formaliteiten voor de toegang tot de activiteiten;

  de adresgegevens van de bevoegde instanties;

  de middelen en voorwaarden om toegang te krijgen tot openbare registers en databanken met gegevens over dienstverrichters en diensten;

  de rechtsmiddelen bij geschillen;

  de adresgegevens van verenigingen of instanties waar de ondernemingen praktische bijstand kunnen krijgen.

  De ondernemingsloketten zorgen ervoor dat bepaalde gegevens toegankelijk zijn voor het publiek, en dit kosteloos voor de bestuursdiensten van de: staat, gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten, eventueel nog andere door de Koning aan te duiden instellingen en organisaties.

  Bijkomende diensten aangeboden door de ondernemingsloketten :

  de aansluiting bij een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen (elke ondernemingsloket beschikt over een verbonden sociaalverzekeringsfonds);

  de aansluiting bij een verbonden sociaal secretariaat;

  de opstelling van dossiers voor subsidieaanvragen;

  opleidingen;

  een begeleiding tijdens de eerste activiteitsmaanden, enz.