Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Ondernemen

Categorie:

Financieel

 1. Kapitaal en krediet voor ondernemers.

  Als ondernemer kunt u op verschillende momenten krediet nodig hebben.

  •Bij de opstart van uw zaak kunt u behoefte hebben aan startkapitaal voor het aankopen van materiaal, een auto, ICT-apparatuur …

  •Als uw zaak groeit en als zich kansen aanbieden, wilt u misschien graag extra investeren in de toekomst van uw zaak.

  •Soms kan het ook gebeuren dat u een financiële tegenvaller hebt en dat u een moeilijke periode moet overbruggen.

 2. Mogelijkheden :

  -          Eigen inbreng :

  Eigen inbreng is belangrijk voor het verkrijgen van externe financiering. De inbreng van eigen middelen zegt namelijk iets over de risico’s die men als ondernemer bereid is te nemen en over het vertrouwen in het slagen van de onderneming.

  -          Lenen bij de bank :

  Om in aanmerking te komen voor een lening, financiering vragen de meeste banken u een uitgewerkt businessplan voor te leggen. Men zal over een bepaalde hoeveelheid eigen middelen moeten beschikken om te investeren in uw zaak.

  De belangrijkste producten op korte termijn zijn kaskredieten, vaste voorschotten en overbruggingskredieten. Investeringskredieten (termijnkredieten) zijn langetermijnkredieten.

  Niet-bancaire financieringsvormen : leasing, factoring, ESCO’s Energy Service Company, Vendor loan bij overname.

  Ondernemers die problemen ondervinden bij de financiering van hun onderneming kunnen terecht bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar. Die kan bemiddelen met uw bank of financiële instelling om, in alle vertrouwen, tot een oplossing te komen.

   

  -          Hulp van familie, vrienden of kennissen :

  De ondernemer die zelf onvoldoende eigen middelen heeft om een lening te krijgen, kan misschien een beroep doen op familie, vrienden of kennissen. Zij kunnen mensen uit hun omgeving, de zogenaamde 'Family, Friends & Fools', bij hun project betrekken. Dat kan bijvoorbeeld door ze medeaandeelhouder te maken: op die manier worden zij mede-eigenaar van de onderneming en zorgen zij mee voor de eigen kapitaalinbreng.

  Een andere mogelijkheid is bij hen het bedrag te ontlenen, waardoor de eigen kapitaalinbreng stijgt. De overheid stimuleert zulke leningen en geeft daarvoor een belastingvermindering via het systeem van de 'Winwinlening'.

  Nieuw is het vriendenaandeel, een particulier kan via het Vriendenaandeel tot € 75.000 investeren in een kmo met een Vlaamse exploitatiezetel. Het Vriendenaandeel verschilt eigenlijk niet zoveel van een gewone aandelentransactie: de inbrenger wordt voor een stuk mede-eigenaar van je zaak in ruil voor een  kapitaalinjectie. Hij draagt dus ook samen met de ondernemer het ondernemersrisico, zonder garantie of bescherming. De Vlaamse overheid vindt dit soort lokale investeringen waardevol en sponsort ze gedurende maximaal 5 jaar met een fiscaal voordeel van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag.

  -          Risicokapitaal :

  Het kan gebeuren dat de bank  geen lening geeft, omdat het risico te hoog is en er niet voldoende waarborgen voorhanden zijn. Dat kan bijvoorbeeld bij innovatieve of risicovolle ondernemingen. Dan dient er risicokapitaal gezocht.
  De risicokapitaalverschaffers kunnen worden opgedeeld in: > overheidsmaatschappijen > privémaatschappijen; > business angels (privé-personen).
  De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) verschaft risicokapitaal aan innovatieve starters en jonge ondernemingen in hun initiële groeifase, onder de noemer 'Seed & Early Stage'-investeringen. Die gebeuren in de vorm van een kapitaalparticipatie, waarbij de overheid aandeelhouder wordt, eventueel aangevuld met een converteerbare lening, waarbij de lening later omgezet kan worden in aandelen.

  -          Hulp van de overheid :

  De overheid helpt beginnende ondernemers met subsidies en steunmaatregelen.
  Co-financiering : is een lening waarmee Participatiefonds Vlaanderen (PMV) starters en bestaande ondernemingen een duwtje in de rug wil geven. De eigenlijke lening wordt altijd gecombineerd met een andere financiering
  Ook zonder banklening kunnen bepaalde doelgroepen rechtstreeks bij de overheid een specifieke lening bekomen:

  -  via de STARTLENING van PMVZ kunnen starters tot € 100.000 lenen;
  - het IMPULSKREDIET en het CULTUURKREDIET van Hefboom alsook het MICROKREDIET van microStart richten zich tot zelfstandigen en ondernemingen die geen of moeilijk toegang hebben tot bankkrediet. - Organisaties en ondernemingen die sociale impact nastreven kunnen voor bepaalde financiering ook terecht bij Hefboom.
  Het bekomen van kredieten bij een poging tot herstart blijkt dikwijls een euvel die het realiseren van de tweede kans in de weg staat.
  Impulskrediet poogt een oplossing te bieden.
  Het betreft een initiatief van Hefboom, een organisatie die wil bijdragen tot een sociale en duurzame samenleving, door financiële middelen van individuele personen en organisaties te investeren in reële projecten in de sociale en duurzame economie.
  Het managementadvies en de dienstverlening van Hefboom draagt actief bij tot goed bestuur en dito functioneren van deze organisaties.
  Dyzo en Impulskrediet organiseren samen seminaries, workshops en informatiesessies die ondernemers helpen om ondanks hun problemen toch verder te ondernemen. Het gaat dan om sessies zoals “Krediet geweigerd, wat nu?”, “Ondernemen na faillissement” of “Doorstarten en herstarten”.

  -          Alternatieve financiering :

  Crowdfunding is het ophalen van geld bij een grote massa kleine investeerders of donateurs.

  Crowdlending, de investeerder is bereid zijn geld te lenen in ruil voor een belofte tot terugbetaling en een vooraf overeengekomen interest