Met welke criteria houdt de rechter rekening mee om het basisbedrag te verhogen of verlagen?

De rechter houdt rekening met 4 criteria om eventueel af te wijken van het basisbedrag:

1)     de financiële draagkracht van de verliezende partij: de rechter kan het basisbedrag verlagen indien de verliezende partij zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, maar het kan nooit verhoogd worden omdat de verliezer er warmpjes inzit.
2)     de complexiteit van de zaak: bij complexe zaken, die meer werk en dus meer kosten meebrengen, kan de rechter een verhoogde som toekennen en bij eenvoudige zaken kan het basisbedrag verlaagd worden.
3)     de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij: het is mogelijk dat bepaalde schadevergoedingen en verwijlintresten contractueel bepaald zijn.
4)     het kennelijk onredelijk karakter van de situatie: het moet gaan om een onredelijke situatie en niet om onredelijke personen, maar voor de rest is het nog koffiedik kijken hoe de rechters dit criterium zullen invullen.
 
Indien een geschil niet in geld kan worden uitgedrukt (bijvoorbeeld echtscheiding), wordt er een basisbedrag van 1.200 euro aan de winnende partij toegekend. Het basisbedrag van 1.200 euro kan verminderd worden tot minstens 75 euro en verhoogd worden tot maximaal 10.000 euro.