Laat jouw stem horen

Timmeren aan een ondernemersvriendelijker klimaat

Ondernemers in moeilijkheden zouden een hele sprong vooruit kunnen maken mochten :

 1. de wetten van dit land meer rekening houden met hun situatie;
 2. de welzijnsorganisaties, dienstverleners en vrije beroepsbeoefenaars hun beter verder helpen;
 3. de mensen in dit land milder aankijken tegen mislukkingen die eigen zijn aan het ondernemen.

Om dat ideaal te bereiken moet er nog heel wat werk verzet worden. Jouw ervaringen spelen daar een grote rol bij. De publieke opinie moet gevoed worden met herkenbare, waar gebeurde verhalen. Onderzoekers moeten de feiten in statistieken gieten en de knelpunten scherp afllijnen. Dan pas kunnen vooroordelen verdwijnen en beleidsmakers rekening houden met meestal stemloze ondernemers in moeilijkheden. Dyzo stelt daarom met vreugde vast dat er al tien jaar lang heel wat vraag is naar de ervaringen van ondernemers in moeilijkheden.

Voorbeelden van onderzoeks- en inspraakinitiatieven

 1. Journalisten van economische rubrieken.
 2. Programmareeksen voor TV op antenne verwacht in begin 2018.
 3. Bevraging door universiteiten over zelfstandigen en kanker.
 4. Een onderzoeksgroep van Odisee wilde ondernemers interviewen over wat ze allemaal meegemaakt hebben na hun faling op het vlak van inkomen, huisvesting, ziekteverzekering, tewerkstelling, rechtsonzekerheid enzovoort. Lees het onderzoeksrapport over het lot van ondernemers na faling.
 5. Dyzo zelf richtte op 22/11/16 een symposium in en liet ondernemers getuigen over hun situatie na een faillissement. Lees de Dyzo beleidsaanbevelingen over ondernemers na faling.
 6. Op 12 mei 2016 organiseerde de FOD Economie in samenwerking met de drie gewesten een studiedag. De FOD wil de stem van ondernemers laten horen bij de Europese Commissie. Ondernemers konden in kleine groepen aangeven wat ze vinden van de bestaande maatregelen (voorkomen van failllissementen en humaner maken van zakelijke mislukkingen) en wat ze voorstellen om de situatie te verbeteren.
 7. Een thesisstudent van Odisee wilde bij ondernemers na faling peilen naar de oorzaken van de zakelijke mislukking.
 8. Twee groepen van 5 thesisstudenten van de Arteveldehogeschool wilden ondernemers interviewen over hun contacten met hun OCMW.

Werk mee

Vul onderstaand webformuliertje in. (1 minuut volstaat). Dyzo zal je per email informeren over de initiatieven die naar getuigen vragen. Jij maakt zelf uit of dat inititaitef bij jouw situatie past.

Geef aan wat je ervaringen waren als ondernemer door een of meerdere mogelijkheden aan te kruisen.
Geef hier aan welk initiatief jouw voorkeur meedraagt. Je moet niet kiezen en je mag meerdere keuzes opgeven. Dyzo zal daar zo goed mogelijk rekening mee houden.
Op zoek naar een oplossing kom je met heel wat organisaties in contact. De kwaliteit van de dienstverlening die je daar kreeg interesseert ons. Klik de organisaties aan waarmee je goede of slechte ervaringen had die je wil delen met de onderzoekers.