Kan iemand die zich kosteloos borg heeft gesteld voor de persoon die de CSR heeft aangevraagd, bevrijd worden van die verbintenis?

Iemand die zich kosteloos borg heeft gesteld voor de persoon die de collectieve schuldenregeling heeft aangevraagd, kan volledig of gedeeltelijk van die verbintenis worden bevrijd. Dat is het geval wanneer de rechter vaststelt dat die verbintenis onevenredig is met de inkomsten en het vermogen van de borgsteller.

Als de borgsteller zijn enige eigendom waar hij zelf in woont moet (laten) verkopen om de schuld te voldoen, zal de rechter wellicht bevrijding toestaan.