Kmo's zouden sedert maart 2014 makkelijker krediet moeten krijgen

De wet van 21/12/2013 verbetert vanaf 1/3/2014 de toegang tot passend krediet voor kmo's.

  • De bank is verplicht om te zoeken naar het krediet dat het best aan de noden van de onderneming is aangepast. Doet ze dit niet, dan kan de rechter een kosteloze omzetting naar een wel passend krediet opleggen.
  • De bank moet informeren over de gegevens die zij verwacht van de kredietaanvrager om te kunnen beslissen over de aanvraag.
  • Daarnaast heeft de ondernemer het recht om een gratis ontwerp van kredietovereenkomst te vragen.
  • Weigert een bank het krediet, dan moet ze de weigering motiveren. Op die manier kan de ondernemer zijn aanvraag in de toekomst bijstellen.
  • Kredietgevers zullen kredietovereenkomsten ook niet langer zomaar eenzijdig kunnen beĆ«indigen.
  • Ten slotte geldt vanaf nu een zogenaamde zorgvuldigheids-en informatieplicht voor beide partijen, wat betekent dat ondernemers en banken elkaar ter goeder trouw juiste en relevante informatie moeten bezorgen.
Herstarten Menulink: 
Preventie Menulink: