Getuigenissen

Het komt nog allemaal op z'n pootjes terecht - email gericht aan onze coach

“Ongeveer 5 weken geleden werkte ik bij jou mijn programma af. Ik heb werk gevonden !!! En goed werk ook nog.

Een tweede kans voor ondernemers verdient ondersteuning - oproep

Ondernemers die een gedwongen stopzetting van hun zaak meegemaakt hebben en die inmiddels met een nieuwe zaak of een andere interessante activiteit bezig zijn worden vriendelijk uitgenodigd zich te melden bij Pol Vermoere, staflid bij Dyzo via pol.vermoere@dy

Van een zeer wantrouwige naar een meer zelfzekere persoon

Resultaat Tijdens het traject evolueerde ik van een zeer wantrouwige naar een meer zelfzekere persoon.

Ik heb terug moed en kracht opgedaan om een positievere kijk te krijgen op ondernemerschap.

Pagina's