Europa stimuleert de herstart van eerlijke gefailleerden

De raad van Europa keurde op 1/12/8 een "Small business act" goed. Dit kunnen we vertalen als een intussen historische mijlpaal in het KMOondersteuningsbeleid. Daar staan ook voor gefailleerden zeer interessante dingen in, en de lidstaat België kan nog heel wat doen om tegemoet te komen aan deze Europese doelstellingen. Dyzo verheugt zich over deze Europese aandacht en steun voor problemen waar onze hulpvragers dagelijks mee geconfronteerd worden.

Kleine en middelgrote ondernemingen zijn hard nodig voor welzijn en werk. Ze vormen een dam tegen de gevolgen van de globalisering. De unie wil ze het beste klimaat ter wereld bieden. Er is daarvoor nog wat weg af te leggen. Europese kmo's scoren slechter dan Amerikaanse inzake productiviteit, groei en jobcreatie. Zowel de omgeving waarin deze ondernemingen moeten werken als de ondernemersvaardigheden kunnen nog verbeteren.

Er staat letterlijk : "Cruciaal voor het scheppen van een kmo-vriendelijk klimaat is dat de houding in de EU ten aanzien van het ondernemerschap en het nemen van risico's verandert: de politieke leiders en de media moeten, daarin gesteund door de overheid, ondernemerschap en de daarmee samenhangende bereidheid om risico's te nemen toejuichen."
 
In een wereld die wars is van risico's vinden de ondernemers die dit risico aan den lijve ondervonden hebben, moeilijk een plaats. Dit moet inderdaad dringend veranderen, en niet enkel in het belang van de ondernemers, maar in het belang van heel de maatschappij. Die samenleving mag dus niet werkeloos toekijken nu het aantal faillissementen stevig stijgt.
 
De EU stelt 10 basisbeginselen voor om tot een ondernemersvriendelijk klimaat te komen.
 
Meer bepaald wordt als tweede beginsel in die "act" een beleid voorgesteld om eerlijke gefailleerden snel een tweede kans te gunnen. De lidstaten kunnen dit op volgende manier realiseren :
  •  het creëren van begrip voor eerlijke gefailleerden via een publieke voorlichtingscampagne;
  • een gelijke behandeling van herstarters inzake steunmaatregelen;
  • het binnen 1 jaar afsluiten van de faillissementsprocedure voor zover er geen fraude mee gemoeid is.
De eerste twee voorstellen van beleidslijnen zijn duidelijk Vlaamse bevoegdheden. Het laatste is een federale bevoegdheid.
 
Wie het document zelf wil lezen, klik hier (pdf, 167 KB).
Weet dat het in leesbaar Nederlands gesteld is en dat Europa kmo's aanduidt met de term "mbk", wat staat voor midden- en kleinbedrijf.
 
Dyzo dankt Europa voor dit hart onder de riem voor de ondernemers. Deze mooie woorden worden helaas tot op heden nog niet door alle lidstaten gedragen, laat staan gerealiseerd.
De Europese commissie heeft op basis van haar Small Business Act aanbevelingen geformuleerd aan haar lidstaten en richtte op 18/6/15 in Brussel een syposium in over tweedekansondernemen.
Herstarten Menulink: