Eenmanszaak failliet ? En wat met de niet-zakelijke schulden ?

Als een eenmanszaak failliet verklaard wordt zijn er meestal niet alleen zakelijke schulden, allicht zijn op datum van het faillissement ook privé-schulden.
De zakelijke schulden, daarover bestaat geen discussie, die vallen in het faillissement.
We merken af en toe dat een curator weigert de privé-schulden mee op te nemen in het faillissement. Dat neemt niet weg dat ook die schulden oninbaar worden door de verschoonbaarheid.
Hoe dan ook zijn er schuldeisers die nadat de gefailleerde verschoonbaar verklaard werd, nog "privé-schulden" van voor het faillissement trachten te innen.
Nochtans : de wet is duidelijk :

  • (privé-)schulden die dateren van nà het faillissement kunnen niet in de faillissementsprocedure opgenomen worden en blijven dus buiten de verschoonbaarheid. Die zijn dus afdwingbaar en moet je zo snel mogelijk betalen.
  • er zijn slechts 3 soorten schulden (die dateren van voor het faillissement) die niet onder de verschoonbaarheid vallen :
    1. schulden uit alimentatiegelden
    2. schulden die een schadevergoeding uitmaken wegens lichamelijk letsel
    3. penale boetes (dit zijn boetes opgelegd door een strafrechtbank)

Voor het overige worden alle schulden oninbaar zodra de verschoonbaarheid door de Rechtbank is uitgesproken.

Heb je te maken met een schuldeiser die schulden opeist die onder de verschoonbaarheid vallen ? De hier downloadbare modelbrief van Dyzo helpt je bij het tegenhouden van een niet meer verschuldigde betaling van vorderingen waarvan jij of je partner bevrijd zijn door verschoonbaarheid.

Herstarten Menulink: