Allerlei

Herstarten na faling

Herstarten na faling - rol van curator en KMO's

Europa stimuleert de herstart van eerlijke gefailleerden

De raad van Europa keurde op 1/12/8 een "Small business act" goed. Dit kunnen we vertalen als een intussen historische mijlpaal in het KMOondersteuningsbeleid.

De limited, een wonderoplossing voor herstarters ?

Wat ? De limited is de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Brits recht. Er zijn drie vormen :