Faillissement

Een faillissement is een oplossing voor een onbetaalbare schuld van een ondernemer, waarbij de zaak gestopt wordt en de rechtbank van koophandel ( ondernemingsrechtbank ) een curator aanstelt om te vereffenen.

De vereffening houdt in dat alle bezittingen van de schuldenaar verkocht worden en dat de curator daarmee de schuldeisers betaalt, in de mate van het mogelijke en in een volgorde die de wet bepaalt.

Vanaf 1/5/2018 is het begrip handelaar in de faillissementswet vervangen door het begrip ondernemer. Daardoor kunnen ook zelfstandigen die geen handelaar zijn, failliet gaan. Voorbeelden van ondernemers die geen handelaar zijn, en die vanaf 1/5/18 dus voor het eerst failliet kunnen gaan zijn : vrije beroepen, vennootschappelijke mandatarissen en werkende vennoten, vzw's met een commerciële activiteit.

Lees meer over de gevolgen van een faillissement.