Wie kan er het faillissement aanvragen?

Kan een gefailleerde strafrechtelijk aansprakelijk gesteld???? Moet dit item ook op de website??

Wie kan er het faillissement aanvragen ?

De volgende partijen kunnen het faillissement bekomen bij de rechtbank van koophandel:

 

  • Aangifte door de ondernemer/onderneming zelf (faillissement op bekentenis)
  • Dagvaarding door één of meer schuldeisers
  • Dagvaarding door het openbaar ministerie
  • Dagvaarding door de curator van de hoofdprocedure (indien de onderneming gevestigd is in meerdere landen)

De aangifte door de ondernemer/onderneming zelf

De ondernemer/onderneming vraagt zelf het faillissement aan na vaststelling dat zij zich in staat van faillissement bevindt. De aangifte gebeurt via www.regsol.be .

Dagvaarding door één of meerder schuldeisers

Een leveranciers of verschillende leveranciers stellen vast dat hun openstaande facturen niet meer worden betaald. Om de opstapeling van schulden een halt toe te roepen kunnen zij de ondernemer/onderneming dagvaarden in faillissement.

Dagvaarding door het openbaar ministerie

De ondernemer/onderneming heeft schulden bij de RSZ, BTW, ... en kan de verplichtingen niet meer naleven (betalingen, aangifte,...). Het openbaar ministerie zal dan dagvaarden in faillissement.

Dagvaarding door de curator van de hoofdprocedure

?????

 

 

 

 

Failliet Menulink: