Waar zal ik wonen na faling ?

Als het huis waar je woont van jou is en je bent persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het faillissement, dan zal de curator dat huis verkopen en moet je dus een nieuwe woonst zoeken.

Bij een persoonlijk faillissement heeft de curator de bevoegdheid om je woonhuurcontract te verbreken. Als je geen huurachterstand hebt, zal de curator dat wellicht niet doen. Als je ondanks een verbreking van het huurcontract toch in je woning wil blijven wonen moet je je huiseigenaar vragen naar nieuw huurcontract. Lukt dat niet, dan zal de huiseigenaar je vragen om te vertrekken. Je krijgt hiervoor normaal gezien wel enkele weken de tijd. Vaak heb je op dat moment geen reserves meer. Dyzo raadt je dan aan bij je directe omgeving geld te vragen om een nieuwe huurwaarborg te betalen.

Lukt dat laatste niet dan kan je een aanvraag richten bij het ocmw van de gemeente waar je op dat moment verblijft om een huurwaarborg en eerste maand huur voor te schieten.

Let wel, niet elk faillissement brengt een woonprobleem met zich. Als je BVBA of NV failliet gaat en er zijn geen schulden waarvoor je persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld, dan is er geen druk van de curator op je woonst. Het kan dan natuurlijk wel dat je huurkost of je hypotheekaflossing te hoog is voor je inkomen na het faillissement en dat je daardoor moet uitkijken naar een nieuwe woonsituatie.

Als je je afvraagt welke invloed jouw schulden hebben op jouw woonsituatie, vraag raad aan Dyzo.

terug naar overzicht

Failliet Menulink: