Verhoogde kinderbijslag na faillissement

Vanaf 1 juli 2014 verhoogt de kinderbijslag voor de begunstigden van de faillissementsverzekering.

Waarover gaat het ? Zelfstandigen kunnen na een faillissement (en daarmee gelijkgestelde omstandigheden) rechten op gezondheidszorgen en gezinsbijslag putten uit iets wat de "faillissementsverzekering" genoemd wordt. (Ondanks de naam gaat het ook om zelfstandigen die niet failliet gaan.) Wie recht heeft op de faillissementsverzekering kan onder bepaalde voorwaarden ook rekenen op een sociale toeslag op de kinderbijslag. Het bedrag en de voorwaarden voor deze sociale toeslag voor begunstigenden van de faillissementsverzekering zijn identiek aan het bedrag en de voorwaarden voor de toeslag voor langdurige werklozen. De toeslag komt pas vanaf de 7e maand faillissementsverzekering. Het totale gezinsinkomen mag ook een bepaalde brutomaandloongrens niet overschrijden.

(Wettelijke referte = art 42bis 5° van de algemene kinderbijslagwet 19/12/1939.)

De bedragen van de kinderbijslag voor zelfstandigen en die voor werknemers zijn vanaf 1/7/2014 gelijkgemaakt. Dat levert ongeveer 6€ extra/maand op voor alle zelfstandige gezinnen én er is daarnaast een breder recht op leeftijdsbijslag, wat goed uitkomt voor gezinnen met kinderen ouder dan 6 jaar.

Bijkomende toelichting. Sedert 6e staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor de kinderbijslag. Het zijn dus niet langer de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen die kinderbijslag betalen, maar wel de fondsen die nu ook al gezinsbijlag betalen aan de werknemers en de ambtenaren.

 
Failliet Menulink: