Schuldkwijtschelding voor de partner van de gefailleerde

(Art. XX.174) Als een gefailleerde schuldkwijtschelding krijgt, dan geldt dat ook voor de echtgenoot, gewezen echtgenoot, wettelijk samenwonende of gewezen wettelijk samenwonende van de gefailleerde, als :

  1. die persoonlijk verbonden is voor de schuld van de gefailleerde (bijvoorbeeld als de verplichting voortkomt uit het bestaan van een huwelijksgemeenschap of door het samen of alleen ondertekenen van een contract waaruit een betalingsverplichting voortkomt)

  2. de verplichting tijdens de duur van het huwelijk of de duur van de wettelijke samenwoning was aangegaan. Let wel, de kwijtschelding telt niet voor de wettelijk samenwonende van wie de verklaring van samenwonen afgelegd werd in de zes maanden voor het openen van de faillissementsprocedure.

De echtgenoot, gewezen echtgenoot, wettelijk samenwonende of gewezen wettelijk samenwonende van de gefailleerde, krijgt GEEN KWIJTSCHELDING als de overeenkomst door hen gesloten VREEMD is aan de beroepsactiviteit van de gefailleerde. Het maakt niet uit of die schulden alleen of samen met de gefailleerde werden aangegaan. Met andere woorden, de partner kan geen kwijtschelding verkrijgen voor privéschulden die niets met het beroep van de gefailleerde te maken hebben. (toelichting Dyzo : deze beperking is nieuw sedert 1/5/18)

Een gefailleerde krijgt geen schuldkwijtschelding als die niet op tijd aangevraagd is. De partner van een gefailleerde is daardoor op het eerste zich afhankelijk van acties van de gefailleerde.

terug naar overzicht

Failliet Menulink: