Rechten en plichten van een gefailleerde

Als gefailleerde is het soms onduidelijk wat je mag verwachten van de curator. Vandaar enkele tips.

  • Niet alle curatoren slagen erin het contact met de gefailleerde te leggen. Stap zelf naar de curator toe. In het vonnis van faillietverklaring staat zijn naam duidelijk vermeld. Respecteer je curator in zijn/haar functie.

  • Zorg dat je als gefailleerde een goed beeld krijgt van je rechten en plichten in elke fase van de afwikkeling van de faillissementsprocedure. Bespreek deze zo mogelijk met de curator.
    Eens een gefailleerde een goed beeld krijgt van zijn rechten en plichten, zal hij ook kunnen nadenken over de vele mogelijkheden die er in de praktijk zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om na het faillissement te blijven werken in de zaak. Of de zaak kan ook verkocht worden, wat een doorstart van de zaak mogelijk maakt. De curator wil zo snel mogelijk de activa ten gelde maken en zal dus zeker openstaan voor een verkoop.

  • Veel gefailleerden weten niet dat ze recht hebben op een uitkering (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering of het zogenaamde ‘overbruggingsrecht’). De aanvraagpapieren die de sociale verzekeringsfondsen opsturen komen immers automatisch bij de curator terecht en blijven daar vaak liggen. Spreek af met de curator omtrent jouw post. Al de post komt immers automatisch bij de curator terecht. Bij die post zitten vaak nog belangrijke brieven van het sociaal verzekeringsfonds, de mutualiteit,… De curator is wettelijk verplicht de privé-post door te sturen naar het adres dat je opgeeft.

Sociale rechten van een gefailleerde geraken ook geblokkeerd doordat hun verplichte sociale zekerheidsbijdragen niet betaald zijn. Lees meer over deblokkeren van sociale rechten na faling.

Meer informatie over de rechten en plichten van een gefailleerde en de bevoegdheden van een curator vind je in de rubrieken 'FAQ - Faillissement'. op deze webstek.

terug naar overzicht

Failliet Menulink: