Overbruggingsrecht

Overbruggingsrecht 4e pijler voor bedrijfsleiders

Het overbruggingsrecht bestaat uit 4 pijlers. De 4e pijler is de jongste en voorziet in rechten gekoppeld aan een stopzetting wegens economische moeilijkheden. Binnen deze pijler zijn er 3 situaties gedefinieerd die wijzen op ‘economische moeilijkheden’:

Moet je je overbruggingsrecht terugbetalen?

Het overbruggingsrecht is gebonden aan een aantal voorwaarden :

Het overbruggingsrecht verjaart na 3 jaar

Het overbruggingsrecht geeft vaak problemen bij de opstart of bij samenloop met een andere uitkering. Je verliest immers het recht op je overbruggingsuitkering als je werk vindt.

Van faillissementsverzekering naar overbruggingsrecht

Onderstaand artikel bevat feiten en commentaar van UNIZO op de huidige gang van zaken en de wenselijke situatie. Je kan aan dit bericht geen rechten ontlenen. Het bevat zeldzame gegevens over het tewerkstellingstraject van ondernemers na een faling. Helaas is daar nog maar weinig over gekend.

Pagina's