Over failliet gaan en zijn gevolgen

Wel of niet failliet ?

Failliet gaan is een ingrijpend gebeuren. Door een faillissement kan je van je schulden af geraken, maar ook van al je waardevolle bezittingen. Wat er precies in jouw geval zou gebeuren is niet simpel te voorspellen. Je kan niet voortgaan op wat er bij een ander gebeurd is. Je hebt ook weinig inbreng in de tengeldemaking van je bezit. Beslis dus niet zomaar om je zaak failliet te laten verklaren, maar overleg eerst met mensen die er iets van kennen. Er zijn gespecialiseerde advocaten, maar die moet je betalen.

Omdat je in ieder geval recht hebt op hulp bij die keuze is er Dyzo. Voor informatie, advies of begeleiding van Dyzo moet je nooit betalen.

Je kan failliet gaan doordat je het zelf gaat aangeven, maar ook doordat de overheid of een schuldeiser vinden dat het tijd is om je zaak te stoppen omdat ze niet meer geloven dat je zult betalen. Soms volstaat het dat een vennoot van je firma de aangifte doet. Het feit dat je over enkele maanden wel over (veel) geld zult beschikken (omdat je eigendom hebt of een betaling verwacht) is geen sluitende bescherming.

Dit artikel is na 30/4/2018 niet langer geldig. Vanaf 1/5/2018 is de nieuwe insolventiewet van kracht. Dyzo werkt hard aan een nieuwe versie van dyzo.be waarin de nieuwe regels in detail aan bod komen. Onze helpdesk is wel al op de hoogte.

Lees meer over

Is je eigen geld in gevaar bij faillissement ?

In principe is al je geld en dat van je huwelijksgemeenschap in gevaar als je failliet gaat in eigen naam (=persoonlijk faillissement). Dat is het geval als je failliet gaat met een eenmanszaak of met een vennootschap onder firma (VOF) of als beherend vennoot van een gewone commanditaire vennootschap (GCV). Bij sommige rechtbanken van koophandel moet je als vennoot van VOF of GCV uitdrukkelijk om een persoonlijk faillissement vragen. Enkel bij een persoonlijk faillissement kan je verschoonbaarheid krijgen.

In principe is bij het faillissement van een BVBA en een NV enkel het geld dat je ingebracht hebt in de vennootschap in gevaar. Dyzo stelt vast dat er in voormelde situatie toch aan het persooonlijk bezit van vennoten geraakt wordt, omwille van :

  • onbetaalde sociale zekerheidsbijdragen;
  • onvolstort kapitaal;
  • openstaande rekening courant ;
  • persoonlijke borgstellingen;
  • oprichters- of bestuurdersaansprakelijkheid.

Er zijn nog andere vennootschapsvormen, maar dat is niet in korte woorden uit te leggen. Lees meer over wie gaat failliet - ikzelf of mijn vennootschap?

Verwante onderwerpen :

 

Failliet Menulink: