Nieuwe insolventiewet

Schuldkwijtschelding voor de partner van de gefailleerde

(Art. XX.174) Als een gefailleerde schuldkwijtschelding krijgt, dan geldt dat ook voor de echtgenoot, gewezen echtgenoot, wettelijk samenwonende of gewezen wettelijk samenwonende van de gefailleerde, als :

Waar zal ik wonen na faling ?

Als het huis waar je woont van jou is en je bent persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het faillissement, dan zal de curator dat huis verkopen en moet je dus een nieuwe woonst zoeken.

Vonnissen in een faillissementsprocedure

Een faillissement ontstaat uitsluitend door een vonnis van de ondernemingsrechtbank. Voor een goed begrip lichten we hier de mogelijke vonnissen die verband houden met het faillissement toe.

Actoren van een faillissement

De rechtbank van koophandel

Wat moet een gefailleerde doen en toelaten tijdens de procedure?

Het is niet altijd duidelijk wat je mag en niet mag en wat je moet, tijdens de procedure van het faillissement.

Dit moet een gefailleerde laten gebeuren :

Pagina's