Nieuwe insolventiewet

De meubelen redden

Wil je bepaalde bezittingen die de curator in beslag mag nemen, een auto, werktuigen,  meubels, een familiestuk, toch verder kunnen gebruiken na je persoonlijk  faillissement,  dan kan je het volgende doen:

Je moet loyaal meewerken met de curator

Naast het overmaken van de bezittingen van de gefailleerde en de bijhorende informatie daarover, zijn er nog verplichtingen, zoals : antwoorden op de vragen van de curator, bereikbaar blijven (telefoon, email en post van de curator beantwoorden), adreswijziging en verblijf in het buitenland melde

Geen beslag op inkomen na faillissement

De curator kan helemaal geen beslag leggen op verdiensten uit beroepsactiviteit van na de datum van het vonnis van faillietverklaring (om het even of dat een job als werknemer of als zelfstandige is). (Art. XX.110. §3-2e lid )

Hoe geraakt een gefailleerde van zijn/haar schulden af

De gefailleerde verliest zijn/haar bezittingen, want de curator verkoopt die om de schulden mee te betalen. Maar als die verkoop niet genoeg oplevert om alle schulden te betalen, wat dan ? Moet de gefailleerde dan levenslang voor de restschulden betalen ?

Gevolgen van het faillissement voor de kosteloze persoonlijke borgsteller

Iemand die samen met een gefailleerde een schuld aangaat, is niet vanzelf bevrijd van die schuld door de schuldkwijtschelding voor de gefailleerde. Het kan dat je een borgstelling of zekerheidsstelling ondertekende voor de schuld van de gefailleerde.

Pagina's