Nieuwe insolventiewet

De gefailleerde mag de oude schulden niet meer betalen

De schulden die op datum van het vonnis faillietverklaring bestaan, mag de gefailleerde niet meer betalen aan de oorspronkelijke schuldeisers. (Art. XX.110 § 2 & Art.

De meubelen redden

Wil je bepaalde bezittingen die de curator in beslag mag nemen, een auto, werktuigen,  meubels, een familiestuk, toch verder kunnen gebruiken na je persoonlijk  faillissement,  dan kan je het volgende doen:

Na faling een nieuwe zaak starten mag

Je mag niet meer werken met de klanten, de naam of de goederen van de failliete zaak Dat heet het handelsfonds en dat is eigendom van de failliete boedel. Lees: de curator is daar baas over.

De curator en de lopende contracten

Alle contracten met de gefailleerde kunnen worden opgezegd door de curator als die dat nodig vindt. Het kan dus dat huishuur, leveringen van water, elektriciteit, gas,  telefonie, internet, televisiesignaal opgezegd worden.

Sociale rechten deblokkeren

Je rechten in de sociale zekerheid kunnen in gevaar komen doordat je sociale zekerheidsbijdragen niet betaald zijn op het moment dat je failliet gaat.

Pagina's