Nieuwe insolventiewet

Wie kan er het faillissement aanvragen?

Wie kan er het faillissement aanvragen ?

De volgende partijen kunnen de rechtbank van koophandel aanzetten om een faillissement uit te spreken :

Medecurator voor vrije beroepen

Wanneer de gefailleerde de beoefenaar is van een vrij beroep stelt de rechtbank naast een curator ook een medecurator aan. Dat moet een beoefenaar van dit beroep zijn die op de hoogte is van vereffeningsprocedures. (Art. XX.123)

Wanneer word je failliet verklaard?

Iemand zal enkel failliet verklaard worden indien hij op het ogenblik van de faillietverklaring:

Rol van de curator

De curator neemt de leiding van de failliete onderneming over van de gefailleerde.

De gefailleerde mag de oude schulden niet meer betalen

De schulden die op datum van het vonnis faillietverklaring bestaan, mag de gefailleerde niet meer betalen aan de oorspronkelijke schuldeisers. (Art. XX.110 § 2 & Art.

Pagina's