Nieuwe insolventiewet

Overzicht van de gevolgen van een faillissement

Een faillissement heeft een hele reeks gevolgen. Op deze bladzijde worden die samengevat. Onder elk onderwerp zit een link naar meer uitleg. De uitleg is gegeven alsof jij de gefailleerde bent, om het simpel voor te stellen.

De gefailleerde krijgt bezoek

Meestal komt de curator, onmiddellijk na het vonnis van faillietverklaring, samen met de rechter-commissaris op bezoek bij de gefailleerde. Dat gebeurt soms nog dezelfde dag. Het kan ook dat de curator helemaal niet komt.

Rol van de curator

De curator neemt de leiding van de failliete onderneming over van de gefailleerde.

Rechten en plichten van een gefailleerde

Als gefailleerde is het soms onduidelijk wat je mag verwachten van de curator. Vandaar enkele tips.

Wie gaat er failliet, ik of mijn vennootschap?

Bij een onderneming uitgebaat door een natuurlijke persoon, dit wil zeggen dat er geen vennootschap aan het werk is, staat die persoon met zijn volledig vermogen in voor de betaling van de schulden van die zaak.

Pagina's