Na faling een nieuwe zaak starten mag

Je mag niet meer werken met de klanten, de naam of de goederen van de failliete zaak Dat heet het handelsfonds en dat is eigendom van de failliete boedel. Lees: de curator is daar baas over. Je mag wel na het vonnis van faillietverklaring starten met een nieuwe zaak, maar het zomaar verder zetten van de failliete zaak mag niet. Je mag het handelsfonds van de failliete zaak wel gebruiken als je de curator een vergoeding betaalt voor de overname van dat handelsfonds.

terug naar overzicht

Failliet Menulink: