Geen beslag op inkomen na faillissement

De curator kan helemaal geen beslag leggen op verdiensten uit beroepsactiviteit van na de datum van het vonnis van faillietverklaring (om het even of dat een job als werknemer of als zelfstandige is). (Art. XX.110. §3-2e lid )

Een gefailleerde die werkt of een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering bijvoorbeeld) ontvangt, moet niet vrezen dat daar iets van afgepakt wordt door schuldeisers of curator. Het gedeelte van het inkomen of het bezit verworven vòòr het vonnis van faillietverklaring zal wel aangesproken worden door de curator, maar het gedeelte verworven na dat vonnis blijft buiten schot. Nog sterker, een gefailleerde die een erfenis verwerft of wint met de lotto, hoeft dat niet af te geven aan de curator, dat valt buiten het actief van het faillissement.

Wat betekent "verwerven" in dit verband ? Bedoeld is hier het opbouwen van het recht, niet het ontvangen van de uitbetaling. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken : De rechtbank verklaart je failliet op 30/6/2018.Je werkte als werknemer in juni 2018 en die wedde wordt maar betaald in juli 2018. De zo aangestelde curator kan wel (gedeeltelijk) beslag leggen op je wedde van juni 18, maar niet op je wedde van juli 18 en volgende. De betaaldatum is hier niet van belang.

Waarschuwing : Dit is een nieuwe wet en er is nog maar heel weinig rechtspraak rond deze regel. Een minderheid van curatoren hanteert een eigenzinnige interpretatie van deze wetsregel en legt wel beslag op inkomsten verdiend na het vonnis faillietverklaring. Dyzo hoopt dat er snel gevestigde rechtspraak komt die deze praktijk afblokt. Ben jij slachtoffer van dergelijke ongunstige interpretatie ? Contacteer Dyzo zo snel mogelijk.

Ook de inkomsten van de partner zijn niet beslagbaar door de curator. 

Duiding door Dyzo : Deze regels voorkomen dat de curator een faillissement open houdt :

  1. Om de inkomsten uit een nieuwe activiteit af te romen;
  2. in afwachting van het overlijden van een familielid van de gefailleerde.

De wetgever wil zo het herstarten na faling aanmoedigen.

Als de gefailleerde een rechtspersoon is, is het niet voor iedereen direct duidelijk welke schulden en welke bezittingen er nu wel en niet in het faillissement vallen Voor meer info dat onderscheid, lees de rubriek vijf voor twaalf/vennootschap & schulden.

terug naar overzicht

Failliet Menulink: