Elektronische aangifte faillissement na 30 april 2018

Vanaf 1 mei 2018 kan een faillissement enkel nog elektronisch aangegeven worden. Dat moet via de website www.regsol.be .

Dyzo verneemt van haar klanten die 2/5/18 op de griffie van de ondernemingsrechtbank een aangifte faillissement probeerden in te dienen dat :

  1. De griffies van de ondernemingsrechtbank (vroeger rechtbank van koophandel) weigeren een papieren aangifte te aanvaarden.
  2. De website www.regsol.be nog wat fouten bevat. Je moet eerst een account aanmaken. Dan kan je kiezen voor aangifte faillissement.

Praktische handleiding

Er zijn 9 stappen te doorlopen in de elektronische aangfite faillissement. Sommige vragen zijn niet voor iedereen even eenvoudig. Dyzo maakte daarom voor jou een beknopte praktische handleiding voor de elektronische aangifte van een faillissement die je hier kunt downloaden. Dyzo verwelkomt jouw praktische tips om deze handleiding verder te verbeteren. Mail je tips naar info@dyzo.be .

Laad een aanvraag kwijtschelding bij aangifte van een persoonlijk faillissement

Dyzo raadt aan bij de aangifte van een persoonlijk faillissement tegelijkertijd ook een verzoekschrift in te dienen voor kwijtschelding van de schulden. In de 2e (van de in totaal 9) stappen van de elektronische aangifte is een veld voorzien waar je dat verzoekschrift kunt oploaden. Maak het verzoekschrift vooraf klaar. Download hier een model voor aanvraag kwijtschelding schulden bij faillissement, vul het in, druk het af, onderteken het en scan het in en sla het op waar je het makkelijk kunt terugvinden. Dan kun je het makkelijk uploaden bij stap twee van de faillissementsaangifte.

Financiële drempel

Als laatste stap word je gevraagd 120€ rolrecht te betalen. Als je niet betaalt, vermeldt REGSOL dat je aangifte niet doorgegeven zal worden naar de ondernemersrechtbank, zodat er geen faillissementsvonnis kan uitgesproken worden. Er is een manier voorzien waardoor je dat rolrecht niet moet betalen, maar dan moet je wel een "beschikking van het bureau  voor juridische bijstand" opladen waaruit blijkt dat je toegang krijgt tot gratis rechtsbijstand.

Lees meer over gratis rechtsbijstand en hoe je die kunt bekomen.

Failliet Menulink: