De meubelen redden

Wil je bepaalde bezittingen die de curator in beslag mag nemen, een auto, werktuigen,  meubels, een familiestuk, toch verder kunnen gebruiken na je persoonlijk  faillissement,  dan kan je het volgende doen:

  1. Je maakt een afspraak met een buitenstaander, zoals een familielid, een vriend, een zakenpartner (die niet failliet is), over het verdere gebruik van die goederen en je laat die buitenstaander een bod uitbrengen bij de curator. Als de curator dat bod aanvaardt en die goederen verkoopt aan die persoon, kan je overeenkomstig je afspraak met die derde, verder gebruik maken van die goederen.
  2. Je koopt je goederen zelf terug van de curator en komt overeen met hem om de prijs in stukken af te betalen.

Sterk af te raden is het laten verdwijnen van je bezittingen vooraleer de curator zou komen :

  1. De curator kan alles wat je weggegeven hebt of onder de prijs verkocht hebt, weer terugeisen.
  2. Als je waardevolle dingen laat verdwijnen en je wordt daarop betrapt, dan krijg je een strafblad en kan je in de gevangenis belanden.
  3. Door de curator of de rechter tegen te werken, te beliegen of te bedriegen verlies je het recht op schuldkwijtschelding.

terug naar overzicht

Failliet Menulink: