Collectieve schuldenregeling : een oplossing voor zelfstandigen die geen handelaar zijn

Doel
Wie zijn schulden en hun gevolgen niet meer de baas kan, kan misschien met een collectieve
schuldenregeling uit de problemen geraken. De collectieve schuldenregeling is bedoeld om
iedereen in staat te stellen zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat de
schuldenaar en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.
 
Start
Een verzoekschrift ingediend bij de arbeidsrechtbank start de collectieve schuldenregeling.
Zo’n verzoekschrift indienen is volledig gratis en dit kan de schuldenaar zelf doen. De rechter
zal dan nagaan of hij aan de voorwaarden voldoet (niet-handelaar, duurzame schuldoverlast,
zichzelf niet onvermogend gemaakt hebben).
Wanneer dat in orde is, zal de rechter een schuldbemiddelaar aanduiden die een compromis
zal proberen tot stand te brengen tussen schuldenaar en schuldeisers.
 
Met akkoord
In eerste instantie zal de schuldbemiddelaar een minnelijke aanzuiveringsregeling trachten
overeen te komen met de schuldeisers. Het mes snijdt in deze fase aan twee kanten. Alles is
mogelijk, op voorwaarde dat schuldenaar en schuldeisers instemmen met wat de
schuldbemiddelaar voorstelt.
Mogelijke voorstellen zijn :
  • laat een deel van de schuld vallen of
  • zoek een goedkopere woning.
Aan de andere kant beschikt de schuldenaar wel niet meer over
zijn vermogen, maar hij kan wel nog een leefgeld ontvangen van de schuldbemiddelaar.
 
Zonder akkoord
Wanneer schuldenaar en schuldeisers niet tot een akkoord komen, kan de rechter een
gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen. Dit houdt in dat de rechter een aantal
maatregelen kan opleggen (waaronder bijvoorbeeld een uitstel van betaling van de schulden
in hoofdsom). Er wordt echter ook iets van de schuldenaar verwacht (zoals bijvoorbeeld het
volgen van avondlessen, begeleiding door de sociale dienst,…). Ook hier kan de
schuldbemiddelaar de schuldenaar een leefgeld toekennen.
 
Onvoldoende middelen
Wanneer geen van bovenstaande regelingen mogelijk is omdat de schuldenaar over
onvoldoende middelen beschikt, zal de rechter moeten beslissen tot een vrijwel volledige
kwijtschelding van de schulden. De rechter kan hierbij begeleidingsmaatregelen opleggen
zoals bijvoorbeeld budgetbegeleiding door het OCMW.
Indien de schuldenaar binnen de vijf jaar terug meer financiële middelen verwerft, is een
herroeping echter mogelijk. Dit is een korte uitleg over de collectieve schuldenregeling. Meer weten ?

Lees verder over collectieve schuldenregeling in onze rubriek veel gestelde vragen (FAQ).

 
Failliet Menulink: