Is er een onderscheid tussen handelszaken, burgerlijke zaken, en strafzaken?

In handelszaken, tussen ondernemers (onbetaalde facturen,…) en in burgerlijke zaken, waar de belangen van particulieren in het geding zijn (echtscheidingen, geschillen over opzeggingsvergoedingen,…), is de bovenstaande regeling van toepassing.

Voor strafzaken geldt er een afwijkende regeling. In strafzaken wordt men vaak veroordeeld tot geldboetes en/of gevangenisstraffen maar er moet niet altijd een schadevergoeding worden betaald. Dat kan enkel als iemand zo'n schadevergoeding eist. Zo iemand heet een burgerlijke partij. Iemand die veroordeeld wordt, strafrechtelijk of via burgerlijke aansprakelijkheid voor het misdrijf, in een zaak waar een particulier zich burgerlijke partij heeft gesteld, zal de advocatenkosten van de burgerlijke partij moeten vergoeden.  Indien daarentegen een inverdenkinggestelde of beklaagde strafrechtelijk vrijuit gaat nadat het onderzoek geopend werd door een burgerlijke partijstelling, zal de burgerlijke partij de rechtplegingsvergoeding verschuldigd zijn.