Events & Opleidingen

Juridische helpdesk

Dyzo organiseert een juridische helpdesk:
elke dinsdag tussen 9u en 13u
elke vrijdag tussen 13u en 17u 
Concreet betekent dit dat u op een betalend telefoonnummer
terecht kunt voor eerstelijnsadvies over juridische problemen.

Opleiding: Faillissement aangeven

Sinds dit jaar is het niet meer mogelijk om het faillissement aan te vragen op de griffie van de rechtbank. Alle aangiftes faillissement – en alle bijhorende communicatie - verlopen via het digitale platform www.regsol.be .

Basiskennis voor OCMW-medewerkers

Vanaf 1 mei 2018 wordt een grondig gewijzigde faillissementswet van kracht. Nogal wat ondernemers in vergevorderde moeilijkheden kloppen aan bij het OCMW, sociaal huis, CAW of dienst economie van de gemeente.

Mislukken verdient meer waardering

Dyzo bestrijdt het stigmatiseren ondernemers die kleerscheuren opgelopen hebben bij een gevecht voor hun economisch project. Dyzo staat voor individuele begeleiding.

Evaluatieformulier Seminarie "Ondernemingen in moeilijkheden"

In 1 minuut kan u door het beantwoorden van een paar vragen de kwaliteit van onze seminaries verbeteren. Dyzo bedankt u hiervoor van harte.

U wordt telkens een score gevraagd van 1 tot 10. 1 is uitermate ontevreden, 10 is uitermate tevreden.

Pagina's