Events & Opleidingen

Opleiding: Faillissement aangeven

Sinds dit jaar is het niet meer mogelijk om het faillissement aan te vragen op de griffie van de rechtbank. Alle aangiftes faillissement – en alle bijhorende communicatie - verlopen via het digitale platform www.regsol.be .

Juridische helpdesk

Dyzo organiseert elke dinsdag en vrijdag tussen 9u en 13u een juridische helpdesk. Concreet betekent dat dat u op een betalend telefoonnummer terecht kunt voor eerstelijnsadvies over juridische problemen.

Basiskennis voor OCMW-medewerkers

Vanaf 1 mei 2018 wordt een grondig gewijzigde faillissementswet van kracht. Nogal wat ondernemers in vergevorderde moeilijkheden kloppen aan bij het OCMW, sociaal huis, CAW of dienst economie van de gemeente.

Mislukken verdient meer waardering

Dyzo bestrijdt het stigmatiseren ondernemers die kleerscheuren opgelopen hebben bij een gevecht voor hun economisch project. Dyzo staat voor individuele begeleiding.

Evaluatieformulier Seminarie ingericht door Dyzo

In 1 minuut kan u door het beantwoorden van een paar vragen de kwaliteit van onze seminaries verbeteren. Dyzo bedankt u hiervoor van harte.

U wordt telkens een score gevraagd van 1 tot 10. 1 is uitermate ontevreden, 10 is uitermate tevreden.

Pagina's