Events & Opleidingen

Schuldkwijtschelding moet je vragen

De nieuwe faillissementswet maakt het mogelijk dat een schuldenaar binnen 1 jaar bevrijd wordt van al zijn schulden. Nieuw is dat je die kwijtschelding echt wel moet VRAGEN.

Seminarie: Vennootschapswet vernieuwd

Nieuw wetboek vennootschappen – gevolgen voor de continuïteit van de ondernemingen

Vrijstelling van bijdragen - online

Sedert maart 2019 is het mogelijk een vrijstelling van bijdragen online aan te vragen. Dus hoef je geen papier meer aan te vragen aan je sociaal verzekeringsfonds als je goed overweg kunt met je computer en de cijfers van je zaak goed kent.

Juridische helpdesk

Dyzo organiseert een juridische helpdesk:
elke dinsdag tussen 9u en 13u
elke vrijdag tussen 13u en 17u 
Concreet betekent dit dat u op een betalend telefoonnummer
terecht kunt voor eerstelijnsadvies over juridische problemen.

Basiskennis voor OCMW-medewerkers

Vanaf 1 mei 2018 wordt een grondig gewijzigde faillissementswet van kracht. Nogal wat ondernemers in vergevorderde moeilijkheden kloppen aan bij het OCMW, sociaal huis, CAW of dienst economie van de gemeente.

Pagina's