De stuiting van de verjaring

Bepaalde handelingen kunnen tot gevolg hebben dat de termijn van verjaring even wordt gestuit, indien deze handeling of situatie een einde neemt, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Dus de termijn van 10 jaar begint na een stuitingshandeling opnieuw van 0 te lopen. Een schuldeiser die elke lopende verjaringstermijn tijdig en geldig stuit, maakt dat de verjaring nooit intreedt.
 
Enkele voorbeelden van stuitingsdaden:  een ingebrekestelling (indien aangetekend, geeft dit een vaste datum), een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling (dit moet bij deurwaardersexploot), of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, …

INSTINKER : Als schuldenaar kan je er onbedoeld voor zorgen dat je geen verjaring kan inroepen. Als je spontaan (of onder psychologische druk) begint je schuld af te betalen, heeft die betaling het effect van een stuiting van verjaring.