De schorsing van de verjaring

Bepaalde omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat de termijn van verjaring even wordt geschorst, indien deze omstandigheid beëindigd is, begint de termijn van verjaring opnieuw verder te lopen voor de resterende termijn. De periode voor de schorsende handeling wordt mee in aanmerking genomen om de totaliteit van de verjaringstermijn te bepalen.

Enkele voorbeelden van schorsende omstandigheden: de verjaring wordt geschorst indien de persoon tegen wie de verjaring loopt minderjarig is of onbekwaam verklaard, de verjaring wordt geschorst tussen echtgenoten gedurende de duur van het huwelijk, …