De nacht van de KMO gaf het goede voorbeeld

Nacht van de KMO

Vzw KMO promoties, inrichter van "De nacht van de KMO", schenkt ieder jaar de opbrengst van haar activiteiten aan een goed doel. Opgericht met het doel om KMO's te ondersteunen kon zij niet voorbij aan de problematiek van een deel van de ondernemers die geconfronteerd worden met zware financiële moeilijkheden. De titel van hun publicatie "winnen" indachtig, zien ze in dat iedereen te winnen heeft bij een humanisering van de uitstroom uit het ondernemerschap.

Daarom koos "KMO promoties" ervoor om in 2012 de activiteiten van Tussenstap financieel te ondersteunen. Daarmee bevestigt deze initiatiefnemer de solidariteit die er bestaat onder ondernemers. Tussenstap is inmiddels opgevolgd door Dyzo vzw. Vlaanderen kent tal van serviceclubs, ondernemersverenigingen en ontmoetingsplaatsen voor beoefenaars van vrije beroepen. Mogen er velen het goede voorbeeld van de nacht van de KMO volgen.