Bevraging VDAB omtrent detecteren en optimaal verder helpen van (ex-) zelfstandigen in moeilijkheden

Dyzo organiseert (met de steun van het Vlaams Agentschap  Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen) een bevraging om (ex-)zelfstandigen in moeilijkheden beter te kunnen detecteren (de zogenaamde ‘knipperlichten’ herkennen) en vervolgens de VDAB-medewerkers beter te kunnen opleiden in functie van het proactief ondersteunen van  (ex-)zelfstandigen in moeilijkheden.

De VDAB-medewerkers (iedereen die in contact kan komen met (ex-) zelfstandigen in moeilijkheden: onthaalmedewerkers,…) worden hierna om praktische redenen uniform consulenten genoemd.

De bevraging duurt max. 5 minuten, dank alvast voor uw medewerking.