Bevraging OCMW omtrent detecteren en optimaal verder helpen van (ex-) zelfstandigen in moeilijkheden

Dyzo organiseert (met de steun van het Vlaams Agentschap Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen) een bevraging om (ex-)zelfstandigen in moeilijkheden beter te kunnen detecteren en vervolgens de OCMW-medewerkers beter te kunnen ondersteunen bij het proactief ondersteunen van  zelfstandigen in moeilijkheden.

De OCMW-medewerkers (iedereen die in contact kan komen met (ex-) zelfstandigen in moeilijkheden; dat kunnen zowel de onthaalmedewerkers als de maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners,… zijn) worden hierna om praktische redenen uniform consulenten genoemd.

De bevraging duurt max. 5 minuten, dank alvast voor uw medewerking.

Om (ex-)zelfstandigen beter verder te helpen, heb ik vooral nood aan bijscholing op het vlak van (duid aan van 1 (heel veel nood aan) tot 5 (nauwelijks nood aan)):
Minstens één thema aanvinken.