Als medeoprichter van een vennootschap ben je de eerste 3 jaar persoonlijk aansprakelijk voor kapitaaltekort. Hoe zit dat ?

Bij de oprichting van een vennootschap legt de wet een minimumkapitaal op. De oprichters van de vennootschap onderschrijven elk hun deel van het maatschappelijk kapitaal. Ze moeten dat kapitaal beschikbaar stellen van de vennootschap. Ze hebben wel tijd om het volledige onderschreven kapitaal te volstorten. De vennootschap moet dat geld niet angstvallig blokkeren op een rekening, maar wel aanwenden om de onderneming te laten draaien : machines, grondstoffen of medewerkers betalen is beter dan parkeren op een rekening.

Bij faillissement van een vennootschap binnen de 3 jaar na haar oprichting kan de rechtbank van koophandel oordelen dat het ingebrachte kapitaal te klein was, rekening houdend met de aard van de activiteit die de vennootschap ontwikkelde. In zo'n geval zal de curator aankloppen bij de vennoten om het tekort aan onderschreven kapitaal alsnog te betalen.