Aanvraag vrijstelling / kwijtschelding verhoging

Beste klant

Je deed beroep op Dyzo. Dyzo heeft je geholpen om bepaalde verminderingen op je sociale bijdrageplicht (als zelfstandige) aan te vragen. Om onze volgende klanten zo goed mogelijk te helpen willen we meten welk effect die aanvragen hebben. Daarom legt Dyzo je volgende vragen voor. Bedankt om die snel te beantwoorden !

 

Aanvraag vrijstelling

Beschrijving komt hier terecht.

 

Aanvraag kwijtschelding van verhogingen (art. 48)