Aantal aanvragen zelfstandigen voor vrijstelling sociale bijdragen stabiel - Belga, 21/11/2012

In de eerste helft van 2012 hebben 13.290 zelfstandigen een aanvraag ingediend tot volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van sociale bijdragen. Dat aantal is op jaarbasis vergelijkbaar met het aantal in 2011 (26.776). Dat blijkt uit het antwoord van minister Sabine Laruelle, bevoegd voor zelfstandigen, in antwoord op een schriftelijke vraag van Muriel Gerkens (Ecolo).

Zelfstandigen kunnen bij de 'Commissie voor vrijstelling van bijdragen' van de FOD Sociale Zekerheid vrijstelling bekomen van het betalen van sociale bijdragen als ze kunnen aantonen dat ze zich "in een staat van behoefte bevinden". Het aantal aanvragen steeg in de periode 2002-2008 geleidelijk van 16.578 tot 21.521. In 2009 deed zich een forse stijging voor tot 27.528, een aantal dat in 2010 nog toenam tot 30.358 om vervolgens licht te dalen.

Door de forse stijging van het aantal aanvragen steeg ook de gemiddelde behandelingstermijn in de periode 2009-2011 van 6 tot 13 maanden. Door de maatregelen die in 2011 genomen werden, is de termijn momenteel terug gedaald tot 9 maanden. Hierdoor werden er in de eerste helft van 2012 (18.384) op jaarbasis veel meer beslissingen genomen dan in 2011 (25.225). In de eerste 6 maanden van dit jaar werd aan 5.364 zelfstandigen een volledige vrijstelling gegeven en aan 8.676 een gedeeltelijke vrijstelling, in 2011 was dat respectievelijk 7.829 en 11.674.
Vijf voor twaalf Menulink: