Ziekte en handicap

Gezondheidszorg als je krap bij kas zit

Het aantal mensen die gezondheidszorg uitstellen omwille van financiële problemen stijgt jammer genoeg al jaren opeen. Uit de meest recente gezondheidsenquête bleek dat 14 procent van de Belgen zorg uitstelt omdat ze ze niet kunnen betalen.

Ziekte-uitkering na 14 dagen

De federale regering ven België bereikte op 31/7/2017 een zomerakkoord. Wat houdt dit in voor kwetsbare zelfstandigen ?

Carensmaand zelfstandige

Tekst van het zomerakkoord

Premie voor zelfstandigen met een handicap

Zelfstandige arbeidsgehandicapten hebben recht op een premie. Al vanaf juli 2008 staat het systeem van de loonkostsubsidie ook voor hen open. Zelfstandigen in hoofdberoep of bijberoep maken kans.

De zaak gaat door, maar één zelfstandige haakt af wegens ziekte.

Familie of vrienden kunnen tijdelijk bijspringen, of er kan beroep gedaan worden op een "vervangende ondernemer" (

Stoppen van de zaak wegens ziekte

Alhoewel een zieke zelfstandige zijn zaak niet altijd moet stopzetten, is dat soms toch de beste oplossing. Welke mogelijkheden dienen zich aan ?

Verkopen van de zaak in volle bloei.

Pagina's